2ke50ca664ca.jpg

پاینس ها انواع و رنگهای مختلفی دارن
جزو آخرین طوطی هایی هستند که وارد ایران شده اند
بسیار طوطی های آرام و خوش دستی هستند برای رام کردن
زیستگاهشان بیشتر در کاستاریکا و نقاطی از برزیل و آرژانتین میباشد جسه پرنده حدود 25-35 سانت میباشد تغذیه شان مانند همخانواده هایشان به اضافه ی میوه های تازه

از نظر خلق و خو میشود با لوریکیت ها و کانور ها هم خانواده دانست