[SIZE=4]طوطی گونه سبز یا گرین چیک یکی از انواع طوطی سانان است که اخیرا بسیار مورد توجه بوده. یکی از دلایل محبوبیت گرین چیک ها هم بازی شدن آنها با صاحبان خود است. گرین چیک ها با جنب و جوش و فعالیت خود همواره دوست دارند با صاحب خود مشغول بازی و سرگرمی باشند. یکی از مسائل مهم در نگهداری از این طوطی ها برنامه ی ورزشی آنها است. این پرندگان معمولا در زیستگاه طبیعی خود روزانه چندین کیلومتر پرواز می کنند. برای حفظ سلامت و شادابی طوطی گرین چیک خود سعی کنید روزانه چند ساعت طوطی را از قفس بیرون بیاورید و امکان پرواز را در اختیار او بگذارید.

shot_000013.jpg
images (1).jpg