طوطی سبز و سرخ یا (Ara chloropterus) و همچنین معروف به ماکائو بال سبز بزرگترین گونه عمدتاً قرمز رنگ در خانواده ماکائوهاست. این گونه بزرگترین نوع در خانواده خود یعنی آرا بوده وگسترده در جنگل*های انبوه و جنگل*های کم درخت و نور گیر از شمال تا مرکز امریکای جنوبی می*باشد. با این حال وجه مشترکی با دیگر ماکائوها دارد که در از دست دادن زیستگاه طبیعی و شکار غیر قانونی تجارت در قفس و کاهش جمعیت وحشی در سالیان اخیر خلاصه می*شود.

توضیحات
ماکائو بال سبز را به آسانی می*توان از ماکائو اسکارلت که شباهاتی جزئی با یکدیگر دارند تمییز داد در حالیکه سینه هر دو گونه به رنگ قرمز روشن می*باشد ولی تفاوت اساسی در رنگ بال*ها نهفته*است.در ماکائو بال سبز انتهای فوقانی بالها به رنگ سبز بوده (و در ماکائو اسکارلت این ناحیه برخلاف ماکائو بال سبز به رنگ زرد و یا زرد و سبز توامان می*باشد.) اما تفاوت دیگر در ناحیه اطراف چشم می*باشد که در ماکائو بال سبز این ناحیه با خطوط مشخص و منظم قرمز رنگ که از جنس پر می*باشند پوشیده شده ولی در ماکائو اسکارلت این ناحیه با پوستی سفید رنگ پرنده بدون هیچ پر یا رنگ خاصی تشکیل شده*است.این تفاوت یکی از تفاوتهای اساسی است که با چشم می*توان سریعاً تشخیص داد.مشخصه بارز این گونه پرهای رنگین کمانی و رنگ قرمز سیر که پرهای دم را احاطه کرده می*باشد. این دومین مشخصه از لحاظ اندازه با طوطی آبی سنبلی است.که ماکائو بال سبزبزرگترین گونه از لحاظ اندازه در خانواده ماکائوها محسوب می*شود.طول بالهای این پرنده می*تواند تا۴۹ اینچ (125cm) و طول بدن تا ۳۹اینچ (100cm) باشد.پرنده بالغ سالم بین ۱۲۵۰ تا ۱۷۰۰ گرم وزن دارند. طوطی ماکائو بال سبز منقار بسیار قدرتمندی دارد که می*تواند 2000psi فشار تولید کند. و می*تواند نیروی ضربه محکم و ناگهانی دسته جارو را در نیمی از فشار منقار تولید کند.این منقار آنقدر قدرتمند و تکامل یافته*است که می*تواند به*راحتی پوسته سخت*ترین آجیل*ها و دانه*ها را بشکند.

macaw_3.jpg

رفتار
به طور کلی ماکائوهای بال سبز زندگی اجتماعی دارند.جنس ماده ۲تا۳تخم در لانه ی ساخته شده در حفره درخت می*گذارد و ۲۸ روز بر روی آنها می*خوابد.جوجه*های پردار در حدود ۹۰ روز پس از خارج شدن از تخم لانه را ترک می*کنند.