1:مرغ عشق کله چتری: در این نوع مرغ عشق بر روی سر پرهایی به شکل چتر دیده میشود و رنگ های مختلفی دارند.
12.jpg
2:مرغ عشق انگلیسی: این مرغ عشق از لحاظ جثه بزرگتر و درشت تر از گونه های معمولی است. بزررگی جثه این گونه با اصلاح نژاد توسط پرورش دهندگان انگلیسی صورت گرفته.


images (1).jpg

3:مرغ عشق معمولی: این گونه همان گونه استرالیایی مرغ عشق است و به رنگ های مختلف دیده میشود.

Untitled_1.jpg

4:مرغ عشق فری: این مرغ عشق اخیرا در اثر اصلاح نژاد به وجود آمده است، در این گونه پرهای سرتاسر بدن به صورت فردار میباشد، این گونه در حال حاضر به دو رنگ سبز و زرد یافت میشود و بسیار کمیاب و نادر است. زیرا در آنها ژن های کشنده ای وجود دارد که آنها را تا قبل از رسیدن به سن تولید مثل میکشد.
به همین دلیل برخی صاحب نظران آن را گونه ای مستقل به شمار نمی آورند و معتقدند که واژه گونه زمانی اطلاق میشود که بتوان از آنها جوجه رفت و تکثیر کرد.

0.386589001306091708_irannaz_com.jpg